Dara:
Date:
2016-02-20


Organizatorius:
Organiser:
LPŠSF ir VšĮ "Balistika"
PSSFL and VšĮ "Balistika"
Vieta:
Place:
Tiras Minsko plentas 37, Vilniuje
Shooting range Minsko plentas 37, Vilnius
Kvietimas:
Invitation:
docinvitation.doc
Varžybų direktorius
Match director:
Saulius Rutkauskas
Vyriausias teisėjas
Range Master:
Linas Karosas 
Statistikos teisėjas
Stats officer:
Vaidas Sabaliauskas
Pratimai
Stages 
5
Šūvių sk.
Rounds
~ 100 
Starto mokestis:
Start fee:
20 Eur
Grupių sudarymas:
Squad creation:

Pagal registracijos duomenis
According to registration. 

Taisyklės/ baudos:
Rules/Penalties:
Pagal paskutinę IPSC pistoletų taisyklių redakciją
According to the last edition of the IPSC Rulebook
Sauga:
Safety:
Visi privalo būti su ausinėmis ir akiniais.
All visitors and competitiors are obliged to wear eyes and ears protection at all times.
Divizionai:
Divisions:
Open, Standard, Production, Revolver, Single Stack
Kategorijos:
Categories:
Regular, Lady, Junior, Senior

TEAMS

PRODUCTION STANDARD
Team Glock Lithuania
E. Palima
A. Konstantinavičius
V. Čigrin
Team Survival
A. Bivilis
L. Cimoš
T. Griniukas 
VST
S. Keliuotis
E. Malinauskas
A. Škėrys
A. Vaitiekus
 
Girls&D
M. Furman
K. Sviryd
V. Chernobai
D. Sidorkin